×
 

Göteborgs Stad stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

Göteborgs Stad har fattat tilldelningsbeslut om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning. Som tidigare kommunicerats har Göteborgs Stad efter överprövningen 2018-2019 valt en ny upphandlingsmodell med fokus på lägsta pris. Staden delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav två ingår i AcadeMediakoncernen – Movant och Hermods. AcadeMedia bedömer att avtalen innebär en minskad omsättning men bibehållen marginal.

Beslutet vinner laga kraft 25 februari förutsatt att ingen begär överprövning. Avtalstiden sträcker sig från 1 juli 2020 till 30 juni 2024 som längst och omfattar totalt 15 avtalsområden. Bland dessa finns SFI, grundläggande och högskoleförberedande gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.

Som tidigare kommunicerats är detta ersättningskontrakt för AcadeMedia. De nuvarande kontrakten omsätter idag cirka 60 MSEK per år och löper till den 30 juni 2020. Om de nya kontrakten med Göteborgs Stad slutförs, beräknas omsättningen uppgå till cirka 40 MSEK per år totalt. Sammantaget är prisnivån i de nya kontrakten i nivå med de nuvarande kontrakten.

Tilldelningsbesluten medför att AcadeMedias andel av den totalt upphandlade volymen uppgår till cirka 12 procent. En minskning från 20 procent idag. Avtalsområden där tilldelning uteblivit har varit en konsekvens av pris.

- Vi är glada över att få fortsätta vara leverantör till Göteborg och att få bidra till att människor utvecklas och kan nå sina mål. Vi är samtidigt besvikna över att tilldelningen inte är större men är inte överraskade. Göteborgs Stads beslut att fokusera på lägst pris istället för kvalitet har varit till vår nackdel då vi jobbar dedikerat och systematiskt med kvalitet, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning. 

Kontrakten kan komma att överprövas igen. En begäran om överprövning måste skickas in senast den 24 februari 2020.

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se