×
 

Genombrott för AcadeMedia

GENOMBROTT FÖR ACADEMEDIA Med dagens två initialorder på sammanlagt 35 miljoner kronor samt ytterligare order för Masters om Media om 12 miljoner kronor har AcadeMedia med sina dotterbolag Gravity, MacMeckarna och Masters of Media fått ett snabbt och definitivt genombrott för sin nya och unika utbildningsmetodik. Metodiken bygger på att blanda konventionell utbildning, ny datorbaserad utbildning via Internet (e-learning) och relevanta arbetsuppgifter i form av praktik eller anställning, allt utvecklat för dagens krav, snabba teknikutveckling och rörliga marknad. "Det är otroligt glädjande att få full pott på första försöket", säger AcadeMedias VD Peter Ollén. "Det visar att vårt nya sätt att se på utbildning skiljer sig mycket från de gamla klassrumsentusiasternas. Vår höga kvalitet och vårt goda resultat är det som kommer att vinna." AcadeMedia har under de senaste tre åren utvecklat helt nya former för dels arbetsmarknadsutbildning och dels kompetensutbildning i företag. AcadeMedias nya former för arbetsmarknadsutbildning rönte tidigare idag en stor seger när länsarbetsnämnden i Skåne valde Masters of Media som stor leverantör med ett ordervärde om sammanlagt 30 miljoner kronor med option på en dubbling under de kommande två åren. AcadeMedias nya företagsutbildningar kommer att presenteras vid ett senare tillfälle under namnet AcadeMedia World. Planerna är att erbjuda en komplett kompetensutvecklingsmiljö för alla europeiska företag verksamma inom ny media- och informationsteknik. "Vår erfarenhet av tidigare e-learningprojekt har visat på en betydligt höjd motivationsgrad hos deltagare, effektivare inlärning på deltagarens nya arbetsplats, samt en minskning av de samhälleliga kostnaderna på ett dramatiskt sätt", säger AcadeMedias kunskapschef Claes Magnusson. "Detta har skapat en situation där alla är vinnare!" För mer information: Peter Ollén, VD AcadeMedia, peter.ollen@academedia.se, 0704-28 03 00. Claes Magnusson, Kunskapschef AcadeMedia, claes.magnusson@academedia.se, 0704-40 40 00. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget AcadeMedia Business School är en ny utbildningsportal med avancerade utbildningar inom kvalificerad management, marknadsföring och projektledning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet, CD-ROM/DVD och mobilt Internet. AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 190 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01320/bit0002.pdf