×
 

Gästblogg: Friskolor – en frihet eller förbannelse?

Detta är en gästblogg som är skriven av Torun Varg, brandingenjörsstudent och tidigare elev på friskola.
Barn i klassrum som räcker upp handen

Vad borde man egentligen tycka om friskolor? Personligen är jag positivt inställd till friskolor men inte till stora vinstuttag som ibland sker på bekostnad av undervisningens kvalitet. Svaret är också mycket varierande beroende på vem man frågar. En sak man kan vara säker på är att det i alla fall finns flera relevanta frågeställningar att ställa sig innan man intar en ståndpunkt:

  • Orsakar friskolor en större segregation i redan utsatta kommuner/stadsdelar?
  • Bidrar friskolor till att vissa elever får en undervisning med sämre kvalitet?
  • Väljs vissa elever medvetet bort för att de kan bli ”förlustaffärer”?
  • Är friskolor en belastning för kommunerna som är skyldiga att täcka upp med utbildning för friskolornas elever vid plötslig nedläggning?

Personligen anser jag att svaret är ja på alla fyra frågor. Det finns problem med att friskolor kan prioritera en maximal vinst på bekostnad av elevernas bästa. Men lösningen på problemen tror jag inte är att avskaffa friskolor. Däremot skulle det kunna bli en tragedi för många elever som helt plötsligt blir borttvingade från en skola där de trivts bra, tillbaka till den kommunala skolan. Frågan är om den kommunala skolan ens skulle klara av det massiva elevflöde som det skulle leda till?

Dessutom finns det många exempel på friskolor som fungerar otroligt bra och visar på en flexibilitet som den kommunala skolan alltför ofta saknar. De kan möta eleverna som individer med individens specifika behov istället för att ha inställningen att samma lösning fungerar för alla-så som många kommunala skolor har-. Friskolor kan stå för mycket gott, så som en alternativ pedagogik, mindre klasser och en större frihet för lärare som vill utvecklas i sin yrkesroll. Ska man offra allt det för att lösa problemen?

Min åsikt är att man i första hand bör reglera vinsterna. En viss vinst bör kunna accepteras under villkoret att skolan uppvisar goda studieresultat och välmående elever, men man bör också kunna ställa krav på att en del av den vinsten återinvesteras i skolan. Om skolan däremot inte fungerar bra borde man kunna kräva att en större del av vinsten ska återinvesteras i den. Det kan då fungera som en morot för att säkra en god kvalitet, även fast detta bör kontrolleras regelbundet oavsett om det är en friskola eller inte.

Även om det är en friskola som inte går med vinst måste kvaliteten kunna säkras för eleverna. Det är också viktigt att förhindra nedläggningar på grund av detta. Därför anser jag att kraven bör skärpas för de aktörer som vill starta friskolor. De bör kunna uppvisa en god ekonomi och en långsiktighet i sin ekonomiska planering.

Friskolor ska heller aldrig någonsin kunna välja bort en elev som kanske anses ”olönsam”! Detta kan visserligen vara svårt att kontrollera, men om skolan måste redovisa alla ansökningar till skolan och skäl till att neka någon en plats kan man förhoppningsvis förebygga detta så långt det går. Om vi lyckas lösa problemen tror jag att vi kan uppnå en skolform som innebär frihet för alla!

Porträtt av Torun Varg

Torun Varg
Brandingenjörsstudent och tidigare elev på en friskola

#Gästblogg