×
 

Friskolereformen uppmärksammas på skolor i Falun och Örebro

Friskolornas Riksförbund fortsätter att uppmärksamma att friskolereformen fyller 30 år genom att anordna seminarier runt om i landet. Turnén inleddes på Pops Academy i Örebro den 18 oktober. Innovitaskolan Falun stod som värd för seminariet den 19 oktober.

Karl Hulterström, regionschef Svenskt näringsliv, Marlene Jörhag, ordförande i programnämnden barn och utbildning i Örebro, Katarina Pietrzak från RISE samt Marcus Strömberg i en paneldebatt på Pops Academy Karl Johan i Örebro den 18 oktober. Fotograf: Erik Fritioff

"Viktig frihetsreform"

1992 klubbades friskolereformen igenom i Sveriges Riksdag, vilket gjorde det möjligt för elever och föräldrar att välja skola. Genom reformen infördes den så kallade skolpengen som möjliggjorde att den enskilda elevens behov och beslut fick styra elev och vårdnadshavares val av utbildningsform. 

– Det fria skolvalet har varit en viktig frihetsreform för väldigt många människor. Jag är stolt över den väg vi valt i Sverige, där alla familjer kan välja skola oberoende av var de bor och hur tjock plånboken är, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia

Seminarium på Pops Academy i Örebro

Friskoleveckan inleddes på AcadeMedias grundskola Pops Academy Karl Johan i Örebro med föreläsning, panelsamtal och uppträdande av skolans elever. Fokus låg på det som bör känneteckna framtidens skola avseende kvalitet, lärande, kunskap och utveckling. Anders Johnsson, skribent och näringslivshistoriker, modererade seminariet där bland andra Marcus Strömberg, VD AcadeMedia, Katarina Pietrzak, senior projektledare på RISE Research Institute, Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv samt Marlene Jörhag, grundskolelärare, och ordförande i Programnämnden barn och utbildning Örebro kommun deltog. 

Idag går närmare 400 000 barn och elever i fristående förskolor och skolor runt om i landet.

- Hela tanken med det fria skolvalet var att öppna upp för alternativ, skapa fler valmöjligheter och en större variation av olika skolor. Ur den aspekten har friskolereformen varit en succé. Idag har vi en stor mångfald av olika skolor, pedagogiska inriktningar och drivna huvudmän, säger Marcus Strömberg. 

Seminarium på Innovitaskolan Falun 

Nästa seminarium arrangerades på Innovitaskolan i Falun där rektor Karin Elfving stod som värd. Denna dag deltog, förutom Anders Johnsson, även Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet och tidigare socialdemokratisk politiker, Svante Parsjö Tegnér, ordförande i Kultur och fritidsnämnden, Jessica Mozakka, utbildningsdirektör AcadeMedia samt Maria Pettersson, rektor och skolchef på Falu Frigymnasium. 

Maria Pettersson uppmanade Sveriges nya skolminister att lita på professionen. Jessica Mozakka bjöd under panelsamtalet in Sveriges nya socialminister Jacob Forssmed till en lunch tillsammans med nya skolministern Lotta Edholm:

– Vi måste hitta vägar för samarbeten så att barn och unga som har störst behov av hjälp stöd också kan få det, säger Jessica Mozakka. 

På Innovitaskolan i Falun deltog bland andra Jessica Mozakka, utbildningsdirektör Innovitaskolan och Pops Academy, Maria Pettersson, rektor och skolchef på Falu Frigymnasium, Annika Renestam från Friskolornas riksförbund, Svante Parsjö Tegnér, ordförande i Kultur och fritidsnämnden samt Vidar Andersson, politisk chefredaktör på Folkbladet och tidigare socialdemokratisk politiker. Fotograf: Patrik Eriksson

Det kompletta programmet med seminarium för Friskolereformen 30 år finns på webbsidan för Friskolornas riksförbund.