×
 

Frigga blir en del av Vittraskolorna

Monicka Godenius, Elsa Wickström och Margareta Öhrnell , ägare av Friggaskolan, har valt Vittra för att ta över deras verksamhet. Valet föll på Vittra eftersom de båda verksamheterna på många sätt liknar varandra.

”Vi har letat efter ett skolföretag som arbetar på ett sätt som påminner om vårt, därför känns det skönt att vi nu har funnit Vittra som står för mycket av det som vi tycker är viktigt”, säger Monicka Godenius, rektor på Friggaskolan. ”Till exempel är vår vision ’alla barn kan och vill lära om bara rätt förutsättning finns’ mycket lik Vittras kärnidé”, menar Monicka.

”Friggaskolan är en stabil verksamhet med hög kvalitet som passar väl in i vår organisation”, säger Anders Hvarfner, VD på Vittra. ”Vi förstärker på detta sätt vår satsning i Östersund där vi sedan tidigare driver en grund- och gymnasieskola, och vår ambition är att i nära dialog med elever och föräldrar på Friggaskolan vidareutveckla en redan väl fungerande verksamhet”, avslutar Anders.