×
 

Förvaltningsrätten bekräftar tilldelningsbeslut för yrkes- och studieförberedande moduler – AcadeMedia ett steg närmare att teckna avtal

Förvaltningsrätten bekräftar tilldelningsbeslut för yrkes- och studieförberedande moduler – AcadeMedia ett steg närmare att teckna avtal

Förvaltningsrätten har meddelat att den avslår ansökningarna om överprövning av upphandlingen för yrkes- och studieförberedande moduler (YSM). Utfallet av upphandlingen meddelades i början av juli 2017. Det innebär att AcadeMedia är ett steg närmare att börja teckna avtal med Arbetsförmedlingen på det nya avtalsområdet. Avtalsperioden är två år med option på ytterligare två år.

Avtalet kan tidigast tecknas om tio dagar förutsatt att domen inte överklagas innan dess.

AcadeMedia bedömer att avtalet innebär en något lägre omsättning jämfört med tidigare avtal och ett lägre pris per utbildningsplats enligt tidigare kommunikation. På årsbasis, när hela YSM har ersatt det tidigare avtalet ”grundläggande moduler”, bedöms hela vuxensegmentets EBIT-marginal minska med en till tre procentenheter, vilket har informerats om tidigare.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 mars 2018 kl 12:10.