×
 

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom en apportemission av 524.997 stamaktier i samband med förvärvet av förskoleföretaget Step Kids Education GmbH (Stepke).

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 94.789.997 aktier i AcadeMedia. 94.624.997 aktier är utestående stamaktier med en röst per aktie och 165.000 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. C-aktierna ägs av AcadeMedia. Det totala antalet röster i bolaget är 94.641.497. 

För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

AcadeMedia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017, kl. 08.00.