×
 

Förändring i antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats under december 2017 till följd av den företrädesemission som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i AcadeMedia har ökat med 10 513 888 aktier, motsvarande 10 513 888 röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 303 885 aktier i AcadeMedia. 105 138 885 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 165 000 aktier är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 155 385.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia
Telefon: 076 311 12 42
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se.  

AcadeMedia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017, kl. 08.00.