×
 

Fler elever och medarbetare deltar i internationella utbyten

Allt fler av AcadeMedias verksamheter engagerar sig i internationella utbyten genom Erasmus+ som är Europeiska unionens program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Nästa läsår kommer nära 2700 elever och lärare att delta i utbytesprogrammet.
Erasmus i Cordoba

Skolledare och lärare från Sjölins och ProCivitas gymnasieskolor på besök i Cordoba, Spanien.

Samtliga ansökningar beviljade av UHR

AcadeMedias samtliga ansökningar för läsåret 2022/2023 har blivit beviljade med medel av Universitets- och högskolerådet (UHR) som hanterar Erasmus-programmet i Sverige. Detta innebär att närmare 2700 elever och medarbetare på AcadeMedias skolor kommer få  möjlighet till lärande utomlands under nästa läsår. Det är en ökning med cirka 1000 deltagare jämfört med innevarande läsår. Sett över tid har antalet elever och medarbetare på AcadeMedias skolor som får möjlighet till internationellt utbyte i stort sett fördubblats varje år sedan starten 2017. 

– Vi är stolta över att kunna bidra till ökat lärande över landsgränser.  Vi ser den tydliga nyttan för både elever och våra medarbetare med ett ökat internationellt perspektiv i lärande och undervisning, säger Jonas Jacobsson, Internationell Affärsutvecklingsdirektör hos AcadeMedia. 

Utav de cirka 2700 deltagarna  är knappt 2000 för elever. Det innebär i stort sett en fördubbling av jämfört med nuvarande läsår. 

Utlandspraktik i Italien för yrkeselever

Halimat Oseni läser sista året på handelsprogrammet på Praktiska Gymnasiet i Skövde. Hon genomförde sin andra utlandspraktik via Erasmus+ i Vicenza, Italien under våren.

– Min skola gav mig chansen att söka igen och efter att ha haft en sådan bra tid första gången tyckte jag att det var en självklarhet att åka igen. Jag gjorde min andra praktik i en stor klädbutik i Vicenza där jag fick lära mig hur de arbetar med personlig försäljning. Jag lärde mig också lite italienska och mer om den italienska kulturen, säger Halimat Oseni. 

Halimat rekommenderar alla som har möjlighet att åka att faktiskt ta chansen:

– Det är bra att säga “ja” till möjligheter som kommer upp i livet. Du kommer att få träffa nya människor, inte bara från Sverige men runt om i Europa. Du kommer att få lära känna dig själv och växa som individ, vilket du kommer att ta med dig hela livet.

Sjölins och ProCivitas jobbskuggar i Cordoba

Resterande del av platserna för utbyte utomlands, cirka 700, är för medarbetare på AcadeMedias grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar. Sjölins fyra gymnasieskolor startade sitt Erasmusarbete under våren 2022 för skolornas medarbetare. 

– Vi deltog i ett förberedande besök i Cordoba i Spanien i våras genom Erasmus+. Nu ser vi fram emot att, tillsammans med övriga Sjölins-gymnasier, kunna erbjuda våra medarbetare möjligheten till internationella erfarenhetsutbyten och jobbskuggning utomlands från och med hösten, säger Christian Lagström, rektor på Sjölins Gymnasium Vasastan.

Om Erasmus+ och AcadeMedia

Erasmus+ är EU:s program för internationellt utbyte inom utbildning. AcadeMedias sex grundskolor inom Montessori Mondial och Vittra satsar framöver på internationella utbytesprogram. 

Drottning Blanka, Klara Teoretiska, ProCivitas, LBS, NTI Gymnasiet, Praktiska och Sjölins är exempel på gymnasieskolor som är inkluderade i utbytesprogrammen. 

Inom vuxenutbildning kommer bland annat Sälj- och marknadshögskolan, Hermods, The Game Assembly samt Movant att kunna erbjuda internationellt utbyte för sina elever och medarbetare.

Du kanske också är intresserad av