×
 

Fler elever tar examen på AcadeMedias gymnasieskolorRikssnittet för elever med examen på gymnasiet 2015 var 89,2 procent. Martin Sandgren, chef för AcadeMedias gymnasieskolor, ser flera ljusglimtar i de preliminära resultaten.

– Vi har över 100 gymnasieskolor inom AcadeMedia med stora variationer när det gäller inriktningar och elevgrupper. Det är roligt att flera av dem tar kliv framåt jämfört med förra året. Nu fortsätter vi att vässa vårt systematiska kvalitetsarbete och genomföra ytterligare insatser för att utveckla undervisningen så att ännu fler elever ska ta examen, säger han.

Enligt de preliminära betygsresultaten stiger också den genomsnittliga betygspoängen för elever med avgångsbetyg på AcadeMedias gymnasieskolor. Från 13,9 förra året till 14,1 i år. Rikssnittet 2015 var 14,0.

– De allra flesta verksamheter har kurvor som pekar uppåt och även om det är små förändringar så sker de i rätt riktning. I de fall vi har sjunkande resultat kommer vi, precis som alltid, att analysera vad det beror på och jobba hårt för att vända utvecklingen, säger Martin Sandgren.

– Vi ser också i de preliminära resultaten att vi höjer vår lägstanivå jämfört med 2015, vilket naturligtvis är bra. Däremot är variationerna mellan olika verksamheter och skolor fortfarande för stora för att vi ska vara nöjda. Att utveckla skolor tar tid och ett oförändrat fokus på systematiskt kvalitetsarbete är den enda vägen framåt, säger han.

De senaste åren har bland annat IT-Gymnasiet och NTI-gymnasiet tagit stora kliv framåt, både när det gäller andelen elever som tar examen och genomsnittligt betygspoäng.

– Där har vi bra exempel på vad som är möjligt med rätt verktyg och metoder. En av fördelarna med att ingå i AcadeMedia är att verksamheter kan lära av varandra och vi har mängder av goda exempel på skolutveckling som ger resultat. Vår utmaning framöver är att bli ännu bättre på att jobba mer med metoder som vi vet fungerar väl, säger Martin Sandgren.

De betygsresultat som presenteras i artikeln är preliminära. Differenser kan förekomma i jämförelse med den nationella statistik som publiceras i databasen SIRIS under december månad.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 14 000 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.