×
 

Allt fler kvinnor på teknikutbildningar

På yrkeshögskolans bygg- och teknikrelaterade utbildningar är bara var tredje studerande kvinna. Det här har EC Utbildning arbetat aktivt för att förändra. Ett arbete som tagit tid, men nu ger resultat. –Jämställdhet är en viktig samhällsfråga. Vi vill få fler kvinnor att våga ta steget in i en mansdominerad bransch, säger Maria Sandin, verksamhetschef för EC Utbildning.
Maria Sandin och Zhenhong Ji

Maria Sandin, verksamhetschef på EC Utbildning och Zhenhong Ji, före detta studerande.

Statistik visar att ungefär lika många kvinnor som män studerar på yrkeshögskola, men skillnaderna är stora beroende på vilken utbildning. Inom teknikrelaterade utbildningar är bara var tredje studerande kvinna. EC Utbildning är specialiserade på teknikrelaterade utbildningar och har under lång tid strävat efter att få fler kvinnliga studerande. Ett medvetet arbete för att visa bredden i utbildningarna och lyfta kvinnliga förebilder har gett resultat och nu söker allt fler kvinnor till utbildningarna.  

– Könsbundna mönster i utbildningsval lägger grunden för en ojämlik arbetsmarknad med olika möjligheter till karriär- och löneutveckling för kvinnor och män. Vårt mål har alltid varit att motivera fler kvinnor till att söka våra utbildningar eftersom det gynnar arbetslivet, men också samhället i stort, säger Maria Sandin.

Glädjande siffror

2018 startade EC Utbildning en byggprojektörutbildning inom Building Information Management (BIM). Genom ett långsiktigt arbete har EC Utbildning lyckats få fler kvinnor att söka till utbildningen. I gruppen som tog examen i juni 2021 var det lika många kvinnor som män. En av dessa kvinnor var Zhenhong Ji som fick arbete på Sweco efter utbildningen.

– Jag vet att byggbranschen generellt är mansdominerad, men den är också otroligt bred. Min egen erfarenhet säger att det inte är så viktigt om man är man eller kvinna, det handlar snarare om den individuella kompetensen. Utbildningen har gett mig de verktyg som krävs och jag är väldigt nöjd med mitt yrkesval, säger Zhenhong Ji.

– Det känns såklart jätteroligt att vi är på väg mot en mer jämställd arbetsmarknad. Varje år har vi sett ett ökat antal kvinnliga sökande till våra utbildningar vilket är ett glädjande resultat på vårt långsiktiga arbete. Vi kommer fortsätta att kämpa för att skapa en bättre balans, både i våra utbildningar och i arbetslivet, avslutar Maria Sandin.

Fakta

Statistik om jämställdhet inom yrkeshögskolan
Data om jämställdhet inom yrkeshögskolan finns att läsa mer om på SCBs hemsida.

Om yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med en stark arbetslivsanknytning. Sammansättningen av utbildningsutbudet varierar över tid beroende på arbetsmarknadens efterfrågan.