×
 

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) - Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). - Resultat för första kvartalet: - Rörelseresultat -1,8 (-8,0) mkr. - Resultat efter skatt -1,9 (-7,7) mkr. - Resultat per aktie -0,60 (-2,41) kr. - Den breddning av verksamheten som genomfördes föregående år ledde till en stark orderingång under första kvartalet. - Orderingång av ramavtal som, vid fullt uttnyttjande, uppgår till 23 mkr. Leverans har påbörjats under andra kvartalet. - Orderstocken per 30 mars 2004 uppgår till 63,2 mkr (58,0 mkr) för hela verksamheten. Beaktar man optioner på förlängning uppgår beloppet till 88,2 mkr. - Efter kvartalets utgång såldes 200.000 aktier i BTS AB (publ), vilket medförde en reavinst på 5,7 mkr. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00590/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00590/wkr0002.pdf Hela rapporten