×
 

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

(1 JULI – 30 SEPTEMBER) - Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 40,5 mkr (37,2) - Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till –10,3 mkr (–0,1) - Resultat efter finansnetto uppgick till –10,3 mkr (1,0). Exklusive reavinster uppgick resultat efter finansnetto till –10,3 mkr (–0,3) - Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till –10,4 mkr (–0,9). Exklusive reavinster uppgick resultat efter skatt till –10,4 mkr (–1,8) - Resultat per aktie uppgick till –3,26 kr (–0,28) - Kassaflödet för perioden uppgår till –10,5 mkr (–0,7) 9 MÅNADER (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER) - Nettoomsättningen för de första 9 månader uppgick till 164,4 mkr (79,5) - Organiskt har volymen baserat på jämförbara siffror minskat med 3% - Rörelseresultatet för perioden uppgick till –10,1 mkr (–2,5) - Resultat efter finansnetto uppgick till –9,2 mkr (15,3). Exklusive reavinster uppgick resultatet efter finansnetto till –10,1 mkr (–2,3) - Resultat efter skatt redovisas till –9,8 mkr (10,4). Exklusive reavinster uppgick resultat efter skatt till mkr –10,7 mkr (–7,2) - Resultat per aktie uppgick till –3,08 kr (3,26) - Kassaflödet för perioden uppgick till 1,4 mkr (1,9), varav aktieförsäljningar har bidragit med 13,1 mkr VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN - Dotterbolaget Reagens har fått order att genomföra affärssimuleringar på Nordea och Coop i Sverige - Dotterbolaget Eductus har under perioden vunnit två viktiga anbud, Lärlingsutbildning Västerås och Akademikertrainee i Sundsvall VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG - Länsarbetsnämnden i Göteborg har informerat om att de kommer att utnyttja optionen om förlängning gällande arbetsmarknadsutbildning - Samarbete med ett europabaserat managementinstitut kring inköpssimulering har inletts - Avtal avseende tre nya KY-utbildningar har tecknats - Marcus Strömberg har tillträtt som VD den 3 oktober - Företaget initierade i slutet av oktober månad ett åtgärdsprogram som syftar till att kostnadseffektivisera verksamheten