×
 

Delårsrapport för AcadeMedia AB (publ)

KVARTAL 1 (1 JANUARI – 31 MARS) - Nettoomsättningen uppgick till 55,4 Mkr (66,0). - Rörelseresultatet uppgick till 2,0 Mkr (2,3). - Rörelsemarginalen förbättrades till 3,6% (3,5). - Resultat efter finansnetto uppgick till 1,8 Mkr (3,0). - Resultat efter skatt uppgick till 1,6 Mkr (2,5). - Resultat per aktie uppgick till 0,50 kr (0,78). - Kassaflödet för perioden uppgick till -7,9 Mkr (1,3). - Kostnadsbesparningsprogrammet ger bättre effekt än förväntat.