×
 

Dags att knacka på nästa gång de pratar om organisation

Det händer att specialpedagoger pratar om att de fastnar med enskilda elever, ibland sådana som har fått etiketten “ärende” någonstans på vägen, ibland bara elever som behöver stöd på olika sätt men som än så länge sluppit undan etikett. Specialpedagogerna säger lite ursäktande att de vet att de inte borde ägna så mycket tid åt enstaka elever, men att det är svårt att arbeta på organisationsnivå när det är så många ungdomar som blir skickade till dem för att de behöver hjälp. Kanske måste specialpedagogen själv knacka på hos andra grupper på skolan?
Flera personer står vid ett bord, en av personerna fotograferar sin kamrat

Många av våra skolor arbetar med proaktiv elevuppföljning, EWS, Mud eller vad man nu valt att kalla det. Målet för elevuppföljningen som sker ett par gånger per termin, är att försöka hitta mönster i skolans arbete för att kunna sätta in tidiga insatser som ska leda till ökad måluppfyllelse. Det kan handla om att vissa klasser behöver mer undervisning eller förändrade undervisningssätt, att skolan behöver bli bättre på schemaläggning, att det är svårt att förstå hur extra anpassningar fungerar eller ett allmänt motivationsarbete som inte är knutet till ett visst ämne.

Och om man fortsätter med sin analys läsår efter läsår framträder större mönster: till exempel att det verkar som om årskurs två alltid tappar motivation och ork vid en viss tidpunkt, att lärare och elever upplever att en särskild kurs är en stor utmaning år efter år eller att olika program har olika måluppfyllelse trots identisk undervisning i en och samma kurs. Då det är dags att först fråga varför? och sedan hitta lösningar för förändring.

För en specialpedagog som vill arbeta med organisation är dessa elevuppföljningar ett lysande tillfälle att vara delaktig i skolans analys av vad som händer på grupp- och organisationsnivå. I analysarbetet kommer det fram möjligheter att se på skolans brister och förtjänster och här är specialpedagogens professionella röst viktig: inte trots att hen träffar enskilda elever utan just för att hen träffar enskilda elever. Specialpedagogen har möjlighet att bidra med både organisationsperspektiv så väl som att ge liv åt analysen med elevernas röster om vad det är som ställer svårigheter. Alla de möten med enskilda elever som specialpedagogen har ger tillgång till en mängd berättelser om vad det är som kan vara svårt med skolarbetet – unika berättelser som man lätt kan missa om man bara tittar på den övergripande organisationen.

Det handlar inte om elevnivå eller organisationsnivå utan det handlar om både och. Och arbetar man på organisationsnivå så arbetar man också för förändring för individer. Men om man bara träffar elever en och en så är det svårt att påverka det som kan förändra situationen i skolan för alla elever.

Så om du som är specialpedagog inte blir inbjuden nästa gång det är dags för analys efter en elevuppföljning, knacka på och bjud in dig själv och säg att du vill vara med. Du har något viktigt att bidra med.

Monika Mattsson samordnare för specialpedagoger inom gymnasiesegmentet

#Elevhälsa Gymnasiet