×
 

“Dagens skolpengssystem behöver ändras”

I dag bjuder Moderaterna in till ett öppet riksdagsseminarium med rubriken “En skolpeng höljd i dunkel?”. Seminariet utgår från Deloitte-rapporten och AcadeMedias VD Marcus Strömberg är en av de inbjudna debattörerna.

– Dagens skolpengssystem är krångligt och svårt att överblicka, vilket äventyrar förutsättningarna för en likvärdig skola. I slutänden är det eleverna som riskerar att drabbas. Tillsammans behöver vi diskutera hur dagens system kan förenklas och det är bra att det nu finns en gedigen undersökning att luta sig mot, säger Marcus Strömberg.

– I dag går 370 000 barn och elever i fristående skolor och den siffran ökar för varje år. Dessa barn och elever har naturligtvis rätt till samma villkor som de elever som väljer kommunala skolor, men Deloittes rapport visar att det finns allvarliga brister i systemet, säger Marcus Strömberg.

Deloittes rapport bygger på en oberoende granskning av hur 20 kommuner efterlever lika villkorsprincipen, och slutsatsen är att det inte går att avgöra. Detta beror enligt Deloitte bland annat på att kommuner kan ha egna sätt att räkna ut och följa upp skolpengen, och att det saknas lagkrav på revision av den kommunala skolverksamheten.

Marcus Strömberg ser två möjliga vägar framåt.

– Det ena alternativet är att kommunerna implementerar enhetliga krav på uppföljning, systemstöd och processer, och där skulle SKL kunna gå in starkare och ge stöd och vägledning till sina medlemmar. Det andra alternativet är att staten tar över finansieringen och tilldelningen av skolpengen, säger han.

På dagens riksdagsseminarium deltar förutom Marcus Strömberg bland andra Pia Nilsson, riksdagsledamot (s), Maria Stockhaus, riksdagsledamot (m), Per-Arne Andersson, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad på SKL och Mikael Hellstadius, skolrättsexpert.