×
 

Bolaget TÄNK OM blir en del av AcadeMediaAcadeMedia satsar nu ytterligare resurser på kompetensutveckling, ledarförsörjning och professionsutveckling för att bibehålla och stärka sin position som attraktiv arbetsgivare.

- Att ha kraft och kompetens att arbeta med professionsutveckling är direkt avgörande för vår framgång internationellt och nationellt, säger Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia. Frågan om att värna lärarprofessionen och öka attraktiviteten för yrket helt avgörande. TÄNK OM har under många år arbetat framgångsrikt med att utveckla svensk skola, och blir nu en viktig byggsten för att vi ska kunna driva både kompetens- och ledarskapsutveckling med full fart framåt. Siktet är att bidra till en bra skola för alla elever.

TÄNK OM kommer fortsätta utvecklas som ett starkt varumärke, med siktet inställt på systematiskt kvalitetsarbete, ledarutveckling och pedagogers förutsättningar att forma och utveckla sin undervisning.

- AcadeMedia är en viktig samhällsaktör och vi är oerhört stolta över att TÄNK OM blir en del i koncernens utvecklingsarbete. Dessutom gläds vi åt att TÄNK OM nu med ännu större kraft kan utvecklas vidare. Vi kommer kunna lära av och bidra till ännu fler verksamheter inom hela utbildningssektorn, säger Frida Gustafsson Wennö, vd TÄNK OM.

Inom TÄNK OM:s nätverk finns flera av landets mest skickliga skolutvecklare vilket gör att AcadeMedia kommer kunna erbjuda skolor i Sverige en mängd olika utvecklingsinsatser, konsultstöd och lärarfortbildning inom ramen för AcadeMedia Academy som är koncernens interna akademi.

För mer info kontakta:

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia

070-7614760

Frida Gustafsson Wennö, vd TÄNK OM

0733-650018