×
 

Bokslutskommuniké 2008

- SAMGÅENDET MELLAN ACADEMEDIA OCH ANEW LEARNING SLUTFÖRDES UNDER OKTOBER 2008
- I KVARTAL FYRA ÖKADE OMSÄTTNINGEN I DET NYA ACADEMEDIA TILL 509 MKR
- ENGÅNGSKOSTNADER HAR BELASTAT RESULTATET MED 7,5 MKR I FJÄRDE KVARTALET
- FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT GOD UTVECKLING

Kvartal fyra (1 oktober – 31 december)
• Nettoomsättningen ökade till 508,9 mkr (253,6).
• Rörelseresultatet ökade till 25,5 mkr (18,2).
• Rörelsemarginalen minskade till 5,0 % (7,2 %).
• Resultat efter finansnetto ökade till 19,1 mkr (18,4).
• Resultat efter skatt ökade till 29,5 mkr (12,3).
• Resultat per aktie ökade till 2,45 kr (1,95).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 104,5 mkr (-11,7).
• Den nya koncernen redovisas konsoliderat från 1 oktober 2008.

Tolv månader (1 januari – 31 december)
• Nettoomsättningen ökade till 1 312,6 mkr (841,4).
• Rörelseresultatet ökade till 94,6 mkr (69,8).
• Rörelsemarginalen minskade till 7,2 % (8,3 %).
• Resultat efter finansnetto ökade till 89,0 mkr (71,7).
• Resultat efter skatt ökade till 81,4 mkr (50,7).
• Resultat per aktie ökade till 10,51 kr (8,04).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 170,4 mkr (76,1).
• Den nya koncernen redovisas konsoliderat från 1 oktober 2008.

”Under kvartal fyra har vi slutfört bildandet av Sveriges största utbildningsföretag. AcadeMedia har gått samman med Anew Learning. Vi har nu samlat några av Sveriges mest framgångsrika utbildningsvarumärken i ett och samma företag och vi är övertygade om att vi tillsammans kan ta utbildningsbranschen ett steg till.”

Marcus Strömberg
Verkställande direktör
Fullständig bokslutskommuniké finns publicerad på www.academedia.se

För ytterligare information vänligen kontakta
VD Marcus Strömberg
Telefon: 08 775 14 43 eller
mobil: 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

CFO Torbjörn Sannerstedt
Telefon: 031 704 80 61 eller
mobil: 0708 66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Bolagets adress och telefonnummer:
AcadeMedia AB
Org nr 556057-2850
Rålambsvägen 17
102 26 Stockholm
Telefon: 08 545 872 50


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2009, kl. 08:30.