×
 

Bättre resultat på AcadeMedias grund- och gymnasieskolor– Det är väldigt kul att se dessa siffror som är en direkt konsekvens av det systematiska kvalitetsarbete som sker varje dag ute i våra verksamheter, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

85,8 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 på någon av AcadeMedias grundskolor i våras nådde lägst betyget E i alla ämnen. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med föregående läsår och en bra bit över förra årets rikssnitt på 77 procent. Även på gymnasiesidan tar många skolor stora kliv framåt enligt de preliminära resultaten, andelen elever som tar examen ökar från 87,4 till 89,7 procent. Förra årets rikssnitt låg på 89,2 procent.

– Många skolor har gjort fantastiska insatser för att fler elever ska nå målen, både i grundskolan och på gymnasiet. Vi ser exempelvis att NTI-gymnasiet och IT-Gymnasiet, som under flera år jobbat hårt och målmedvetet för att elevernas måluppfyllelse ska öka, nu skördar frukten av sitt systematiska arbete. Många av deras 24 skolor uppvisar fina utvecklingskurvor, säger Ingela Gullberg.

På NTI-gymnasiet ökar andelen elever som tar examen kraftigt, från 82,3 procent förra året till 89,8 procent i år. På IT-Gymnasiet är motsvarande ökning från 86,7 procent till 93,1 procent. I grundskolan är det Vittra som tar störst kliv framåt av huvudmännen, andelen elever som når lägst E i alla ämnen ökar med 4,1 procentenheter.

Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram ökar också enligt de preliminära resultaten, från 92,0 procent förra året till 93,6 procent i år. Det kan jämföras med föregående års rikssnitt på 85,6 procent.

– Inom AcadeMedia strävar vi efter att 100 procent av eleverna ska nå kunskapsmålen. Vi vet att det är ett ambitiöst mål och att vi har en bra bit kvar, men det är vår skyldighet att jobba för att varje elev ska nå hela vägen fram. Nu fortsätter vi att vässa vårt kvalitetsarbete för att ta ytterligare kliv framåt, säger Ingela Gullberg.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 500 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.