×
 

Antalet aktier och röster i AcadeMedia

Antalet aktier och röster i AcadeMedia har ändrats genom den emission av nya aktier som genomfördes i samband med börsnoteringen av AcadeMedias aktier på Nasdaq Stockholm.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 94.100.000 aktier och röster i AcadeMedia. 

För mer information, vänligen kontakta:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia
Telefon: 073 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia
Telefon: 076 311 12 42
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

AcadeMedia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016, kl. 15:00.