×
 

Annika Östberg besöker Drottning Blanka i Kristianstad

Den 12 maj träffade Annika Östberg eleverna på Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad. Det är Sophie Zail, förstelärare i psykologi och rättspsykologi, som bjudit in till mötet med skolans elever i kursen rättspsykologi.

Annika Östberg föreläser för eleverna på Drottning Blankas Gymnasieskola i Kristianstad. Fotograf: Andreas Pettersson

28 år i amerikanskt fängelse

– Som lärare brinner jag för människor, människors historier och hur de kan påverka varandra. Det är få rättsfall som har berört mig mer än fallet med Annika Östberg. Det var verkligen givande för mina elever att få träffa Annika och höra henne berätta sin historia med egna ord, säger Sophie Zail. 

Annika Östberg är kvinnan som fick spendera 28 år i ett amerikanskt kvinnofängelse, varav två år på Death Row, efter att hennes pojkvän skjutit ihjäl en polis, i Kalifornien 1981. Annika höll inte i vapnet, men hon var på platsen och bedömdes vara medskyldig. Annikas dom blev 25 år till livstid och efter 28 år i det amerikanska fängelset lever hon nu sedan 2009 åter i Sverige.

Eleverna på samhällsprogrammet har fått studera rättsfallet under året. De har läst utdrag från Annika Östbergs två självbiografier, tittat på intervjuer, lyssnat på poddar och haft diskussioner i klassrummet kring olika frågeställningar.  

Annika var tolv år gammal, när hon flyttade till USA med sin mamma. Flytten innebar en helt ny värld och i det nya landet kände hon sig annorlunda, åsidosatt och utanför. Endast tretton år gammal rymde hon hemifrån och hon hamnade då i en värld av droger, kriminalitet och prostitution. 

– Trots att det här fallet utspelade sig långt innan mina elever föddes är det ändå någonting som berör även dem lite extra. Kanske är det den unika historien, kanske är det människan Annika Östberg, eller kanske är det båda i kombination. Dagens föreläsning var helt fantastisk, Annika lyckades verkligen nå fram och fånga eleverna, säger Sophie Zail.

Eleverna mötte Kevin-familjen

Förra året fick eleverna träffa familjen i det uppmärksammade Kevinfallet, som också bjöds in till skolan av Sophie Zail. 

– De två bröderna och deras föräldrar betraktas som det man inom rättspsykologin brukar kalla ”ideala brottsoffer”, det vill säga personer som utsatts för ett brott som de inte kan klandras för. De föll snarare offer för det svenska rättssystemet, säger Sophie Zail. 

Mötet med Annika Östberg blev en annan upplevelse. Men eleverna imponerades av hennes sätt att förhålla sig till sina erfarenheter och hennes sätt att ta ansvar. Hon skönmålar verkligen inte sin historia, utan är noga med att betona sitt eget ansvar över de beslut hon tagit i livet, säger Sophie Zail. – Jag är otroligt tacksam över att ha fått ta del av Annikas historia. Något jag aldrig glömmer är när hon sa att monsterklor greppade tag i henne när hon slutade med droger. Även alla hennes kloka ord om livet och lärdomar fastnade hos mig, säger Wendela Dahlberg som är elev på Drottning Blankas samhällsprogram årskurs tre.

Kriminologi - en omtyckt profil på samhällsprogrammet

Inom Drottning Blankas skolor märker man att intresset för profilen kriminologi, som ges inom ramen för samhällsprogrammets beteendevetenskapliga inriktning, växer. Undervisningen tar upp relevanta och aktuella frågor som berör och engagerar eleverna. Gymnasieskolans kurs i rättspsykologi flätar samman teori med verkliga fall. Att eleverna får träffa människorna bakom rättsfallen är unikt och något som ger deras gymnasieutbildning en extra dimension. Totalt deltog cirka 50 elever i årskurs tre på Drottning Blankas samhällsprogram under fredagens föreläsning. 

För mer information om föreläsningen, kontakta rektor Marcus Trieb eller Sophie Zail på Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad.

Mer om fallet Annika Östberg

Länk webbsidan om Annika Östberg: https://www.annikaostberg.se/

Länk till dokumenter på Svt Play - Annika - ett brott, ett straff, ett liv

Om Drottning Blankas Gymnasieskola

Drottning Blankas Gymnasieskola grundades 1996 och består idag av 27 gymnasieskolor på 24 orter. Alla skolor ligger centralt och präglas av personligt, lokalt och globalt engagemang vilket ska genomsyra såväl medarbetarnas som elevernas arbete och resultat. Skolan i Kristianstad har 740 elever varav cirka 100 har valt profilen kriminologi inom samhällsprogrammet.

Du kanske också är intresserad av