×
 

Alliansen kan fortfarande rädda välfärdsföretagen

Debattartikel publicerad i Dagens Industri 2014-10-07

På en pressträff i riksdagen i går förmiddag lovade Vänsterpartiet att stödja regeringens budget i riksdagens voteringar senare i höst. Regeringens motprestation var att lova utredningar och kommande eventuella propositioner inom välfärds/vinst/företagsområdet.
Porträttbild av Marcus Strömberg

Vi har alla förståelse för att det parlamentariska läget är besvärligt. Om de tidigare regeringspartierna i alliansen röstar på sitt eget budgetförslag måste Vänsterpartiet rösta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, annars uppkommer en allvarlig regeringskris. På sikt utgår jag dock från att riksdagen förmår att samla ihop sig till ett vettigt, stabilt och långsiktigt regelverk där mandaträknande inte får avgöra grundläggande välfärdsfrågor för medborgarna.

Överdrifter och påhopp på viktiga samhällssektorer är heller inte särskilt konstruktivt. Jag blev både ledsen och upprörd när partiledarna på pressträffen använde både myter och enskilda händelser för att beskriva en av Sveriges största branscher. Dessa nidbilder av en bransch som omfattar över 300.000 elever fungerade kanske i valrörelsen. Att komma med sådana påståenden vid en pressträff med regeringen är direkt oseriöst. Faktum är att ett företag som Academedia med 12.000 medarbetare och 90.000 barn och elever levererar en bättre kvalitet till en lägre kostnad för samhället.

Problemställningen ”vinst i välfärden” är dessutom i grunden felformulerad. Att göra vinst är en förutsättning för långsiktighet och stabilitet, det är en försäkring mot tuffare tider och en möjlighet att skapa utveckling. Inte ett problem.

Samtidigt finns det reformer som behöver utvecklas, att förhindra det som i den politiska debatten har kommit att benämnas ”vinstjakten” är till exempel angeläget. Vinstjakt och girighet är skadligt för allt och alla.

Skrivningen i överenskommelsen som lyder ”Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli vägledande” håller vi helt med om, det är därför vi alltid jobbar utifrån förutsättningen att den som bäst vet hur undervisningen ska bedrivas är läraren, den som bäst vet hur en skola ska ledas är rektor. Inte politikerna. Inte byråkraterna. Inte företagsledarna. Rektorerna och lärarna. Vi andra ska ge dem så bra förutsättningar vi kan.

Vi utgår från att regeringen menar allvar med ambitionen att vara en samarbetsregering för hela Sverige.

I det digra utredningsmaskineri som nu ska dras igång räknar jag med att Academedia och många andra stora och små välfärdsaktörer bjuds in till samtal och överläggningar. Politiken i denna fråga bör baseras på fakta och på en blocköverskridande överenskommelse där långsiktiga spelregler skapas.

Att ett av riksdagens allra minsta partier djupt ogillar framgångsrikt företagande i välfärdssektorn kan inte i längden få överskugga de stora och viktiga frågorna: Varför väljer så många föräldrar fristående skolor som är privat drivna och varför väljer så många en privat vårdcentral? Svaret är enkelt: för att de privata alternativen är bra.

Politiken får inte förlora sig i ett evigt och samhällsfrånvänt siffertrixande i dessa frågor. Mycket av vinstförbudsdebatten är stickspår som skymmer de viktiga framtidsfrågorna för Sverige. En sådan fråga är finansieringen av nyutveckling och innovationer i välfärden. I dag står utbildningsföretagen för betydande ekonomiska investeringar i nya skolor och i nya lärmodeller och kvalitetssystem.

Om man inför utdelningsbegränsningar så innebär det inget för det befintliga Academedia eftersom vi återinvesterar allt överskott. För Sverige innebär det däremot att utveckling och investeringar i välfärden kraftigt försvåras. Välfärden behöver kapital från många håll för att leva upp till medborgarnas stigande förväntningar och ökade kvalitetskrav.

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia