×
 

AcadeMedias yrkeshögskolor växer med marknaden

AcadeMedias yrkeshögskolor får god tilldelning av utbildningar inför hösten 2020 och verksamheten växer med marknaden. Det framgår av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som meddelat vilka ansökningar som beviljats.

AcadeMedias yrkeshögskolor har tilldelats 4 285 utbildningsplatser motsvarande cirka 14,5 procent (14,6) av totalt beviljade utbildningsplatser.

 â€“ Det är glädjande att satsningarna på yrkeshögskolan i Sverige fortsätter. Dagens tilldelning innebär att AcadeMedias yrkeshögskolor fortsätter att växa med marknaden, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

I årets ansökningsomgång har de största ökningarna skett inom utbildningsområdena Teknik och tillverkning, data/IT samt Hälsa och sjukvård. Ekonomi, administration och försäljning är fortsatt det utbildningsområde med flest antal utbildningsplatser. Det är arbetsmarknadens behov som styr när MYH beslutar om vilka utbildningar som ska starta.

Myndigheten för yrkeshögskolan ökar även andelen distansutbildning. De utgör nu cirka en fjärdedel av alla YH-utbildningar. AcadeMedias vuxenutbildning har en lång erfarenhet av distansutbildning och gläds åt utvecklingen.

– Genom fler utbildningar på distans öppnas möjligheter att kombinera arbete och studier. På så sätt får vi en bättre rörlighet på arbetsmarknaden. När en yrkesarbetande tar nästa steg i karriären öppnas möjligheter för någon som står utanför att få komma in, säger Christer Hammar.

 Utbildningarna som tilldelats varierar i längd från ett till tre år. Den ekonomiska effekten realiseras dock först när elever har rekryterats till utbildningarna.

Fakta: MYH:s ansökningsomgång 2019
Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat färre starter jämfört med föregående år, men med årets tilldelning uppskattar de att antalet årsplatser ska öka till cirka 40 000 år 2020 och att de redan 2021 ska nå slutmålet på cirka 44 000 årsplatser.
Av de totalt 1 097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 416. Sett till antalet nya utbildningsplatser rör det sig om 31 000 platser totalt och 11 600 med start redan 2020. 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se


Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se