×
 

Academedias O-listenotering

ACADEMEDIAS O-LISTENOTERING * AcadeMedias O-listenotering uppskjuten * Nya styrelseledamoter föreslås bolagstämma AcadeMedias ansökan om notering på Stockholmsbörsens O-lista har ej bifallits vid gårdagens sammanträde i bolagskommittén. Kommittén går därmed emot de av börsen utsedda revisorernas samlade bedömning som var att "AcadeMedia AB har förutsättningar för att uppfylla de uppställda kraven för en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista". AcadeMedia beklagar utslaget och har för avsikt att låta kommittén ta upp ärendet för förnyad prövning under kvartal 1 år 2001. Bolagskommitténs motivering var att utskiftningen av AdvanTech bör redovisas marknaden på ett alternativt sätt samt att de föreslagna styrelseledamöterna måste verka aktivt över minst en kvartalsrapport. Kallelse till bolagsstämma i AcadeMedia kommer att ske inom en vecka. Stämman, som planeras till den 15:e december, avser bla att välja in nya ledamöterna Tomas Karlsson, Rickard Björklund och Lars Strinnholm i styrelsen. Orderläget fortsätter att förbättras för AcadeMedia. Som tidigare rapporterats har Länsarbetsnämnden i Skåne köpt e-learning kurser för leverans under 2001 och 2002, för 28 miljoner kronor, med option på ytterligare drygt 40 miljoner och Taxi Stockholm har beställt en grund- och vidareutbildning av taxichaufförer i med hjälp av e-learning för 5 miljoner kronor. Under den senaste veckan har e-learningorder inkommit på system för fortbildning av formgivare inom Trelleborg koncernen och ett utredningsuppdrag för TetraPak som syftar till att utreda hur AcdeMedia kan grund- och vidareutbilda säljstyrkan. För mer information: Peter Ollén, VD AcadeMedia, peter.ollen@academedia.se, 0704-28 03 00. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet, CD-ROM/DVD och mobilt Internet. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget AcadeMedia Business School är en ny utbildningsportal med avancerade utbildningar inom kvalificerad management, marknadsföring och projektledning. Koncernen har drygt 190 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00240/bit0002.pdf