×
 

AcadeMedias dotterbolag Eductus får stororder från Försäkringskassan

- Vi har tidigare levererat utbildning i ett ESF-projekt som Försäkringskassan var mycket nöjda med. Nu nyttjar vi erfarenheterna i detta nya projekt, säger Anders Blomkvist, regionsansvarig AcadeMedia/ Eductus Malmö. Under några få år har antalet långtidssjukskrivna mer än fördubblats. Arbetsmarknaden förlorar arbetskraft och samhällets kostnader för sjukdom ökar dramatiskt. Regeringen fastställda mål är att halvera sjukfrånvaron till 2008. Som ett led i samhällets insatser för att nå målet, bedriver Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden i Skåne sedan våren 2003 ett nära samarbete genom projektet ”Fördjupad samverkan sjukskrivna arbetslösa”. Projektet innebär att parterna har ett gemensamt uppdrag att återföra arbetslösa sjukskrivna till arbete eller utbildning. Försäkringskassan kommer under perioden 2005 - 2006 att genomföra ett Växtkraft mål tre-projekt i Skåne med inriktningen ”Motivations- och aktiveringsprogram för sjukskrivna arbetslösa” (MAPS). AcadeMedias dotterbolag Eductus kommer att driva två av delprogrammen i Skåne. I Ystad utbildas deltagarna i mental träning med målbilder. Deltagarna lär sig att byta gamla negativa föreställningar mot positiva mål. Då blir förändringar enklare att genomföra i realiteten. I Kristianstad genomförs praktisk arbetsträning inom trädgårdsarbete. Förutom aktivering och motivation kommer den gemensamma nämnaren på båda orterna att vara kognitiv beteendeträning. Delprogrammen startar i augusti på båda orterna och kommer att avslutas i oktober 2006. Det sammanlagda ordervärdet är 3,2 miljoner.