×
 

AcadeMedias årsredovisning 2016/17

Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2016/17 tillgänglig på företagets webbsida, via den här länken: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Årsredovisningen finns också som bifogad pdf i det här pressmeddelandet.

Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se.


För mer information
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia 
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på academedia.se.

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl 11:00 CET.