×
 

AcadeMedia utökar antalet gymnasieplatser i Uppsala

AcadeMedia har tecknat ett nytt hyresavtal med Akademiska Hus för större lokaler. Detta möjliggör en utökning av antalet gymnasieplatser i Uppsala och stärker därmed elevtillväxten.

Uppsala är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en befolkningstillväxt på cirka två procent per år. Elevkullarna inom gymnasiet blir allt större och särskilt  storstadsområdena har ett stort behov av att bygga ut kapaciteten för nya gymnasieplatser. I Uppsala driver AcadeMedia sedan länge NTI-gymnasiet som behöver utrymme för att expandera och ta in fler elever. I tillägg planerar man nu även att starta ProCivitas i Uppsala.

– Det är mycket glädjande att vi har säkrat nya lokaler i Uppsala. De bidrar till att erbjuda fler elever plats på våra attraktiva gymnasieskolor och därmed till att förverkliga vår tillväxtplan. För ProCivitas är detta en unik möjlighet att etablera sig i Sveriges fjärde största stad i en innovativ campusmiljö med bästa läge, säger Jens Eriksson chef för AcadeMedias gymnasieskolor.

Lokalerna ska nu anpassas till gymnasieverksamhet och stå klara hösten 2020. När skolorna är fullt utbyggda 2024 har de en kapacitet att ta emot cirka 860 elever. Detta motsvarar cirka 450 fler elever än idag.

Byggnaden är en av tre kaserner på Polacksbacken som byggdes i början av 1900-talet för Upplands infanteriregemente. Byggnaden ligger mitt i ett av Uppsalas mest intressanta utvecklingsområden med goda allmänna kommunikationer. Ombyggnationen ska skapa en effektiv och dynamisk miljö som uppfyller dagens krav på moderna utbildningslokaler.  

För mer information, kontakta:

Jens Eriksson, chef gymnasiesegmentet
Telefon: +46 8 794 4348
E-post: jens.eriksson@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se