×
 

AcadeMedia tillträder de förvärvade bolagen Ljud & Bildskolan LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr. Dessutom skall säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet.

För mer information hänvisas till pressmeddelande daterat 20 augusti 2007 och delårsrapporten för kvartal två, publicerad 21 augusti 2007.