×
 

ACADEMEDIA TECKNAR RAMAVTAL OM MAXIMALT 11 MKR

Academedia Eductus har tecknat avtal med Migrationsverket i Örebro om att leverera utbildning avseende svenska för invandrare (Sfi). Syfte och mål med utbildningen är att de asylsökande ska få kunskaper i svenska under tiden de väntar på asylbeslutet. - Utbildningen följer fastställda mål enligt Skolverkets normer, säger Hans Prevander, VD på Eductus. Vi utbildar deltagarna i svenska och utgår från den nivå där de befinner sig – allt från analfabeter till utbildning på högre nivå. Eductus erbjuder en flexibel svenskundervisning som svarar mot individens förutsättningar och behov. Deltagarna studerar även samhällskunskap för att få kunskap om och förståelse för samhällets organisation och dess grundläggande värderingar för att underlätta integrationen. Avtalet löper från 2005-01-10 till 2005-12-31, med option under 2006 och 2007. Eductus metod bygger på att skapa tydliga och motiverande mål för deltagarna. Eductus är ett självständigt och affärsdrivande dotterbolag inom Academediakoncernen. Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0)704 40 40 64 Academedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Academedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall, Köpenhamn och Oslo. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.