×
 

AcadeMedia tecknar nytt låneavtal på totalt 2 500 MSEK

AcadeMedia undertecknade i fredags den 29 juni, 2018, ett nytt låneavtal med sina finansiärer som innebär en förlängning av finansieringsramen på 2 500 MSEK till mitten av 2023. Det nya avtalet väntas ge cirka 10 MSEK i lägre räntekostnader per år samt ökad finansiell handlingsfrihet.

AcadeMedia har sedan 2010 ett låneavtal med Nordea och DNB. Efter en upphandling har AcadeMedia ingått ett nytt låneavtal med dessa finansiella institutioner som medför lägre räntekostnader på cirka 10 MSEK per år och ger en ökad handlingsfrihet. Låneavtalet väntas träda i kraft i början av juli 2018. Det nya låneavtalets villkor i korthet:

  • Finansieringsramen uppgår till totalt 2 500 MSEK (2 580), var av en revolving credit facility på 700 MSEK som kan användas för förvärv eller som rörelselikviditet.
  • Finansieringen förlängs med upp till 3 år från 2020 till mitten av 2023.
  • Kovenanten för nettoskuld/EBITDA har ökat något.
  • Lånen ska amorteras med 150 Mkr per år.
  • Totalt väntas räntekostnaderna minska med cirka 10 MSEK per år vid nuvarande ränte- och skuldnivåer.
  • Det finns möjlighet att ta upp ytterligare lån under samma låneavtal efter särskild kreditprövning.

För mer information, kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se