×
 

AcadeMedia tecknar letter of intent rörande förvärv av Aktuel Viden A/S

AcadeMedia tecknar letter of intent rörande förvärv av Aktuel Viden A/S i Köpenhamn, som är marknadsledande i teknisk information till medieindustrin i Sverige, Danmark och Norge. Förvärvet är en del i AcadeMedias strategi att utveckla affärsområdet New Media Learning till den ledande kunskapsleverantören i Europa inom ny medie- och informationsteknik. Genom bl. a. de facktidningar riktade till medieindustrin som Aktuel Viden driver, nås varje månad nära 100.000 skandinavier inom målgruppen för AcadeMedias satsning på Internetbaserad utbildning. -- Sammanlagt når Aktuel Viden nära 100.000 skandinavier varje månad. I bolagets målgrupp finns en stor datamognad, som gör denna väl lämpad för kommunikation via Internet. För AcadeMedia, som i Sverige är ledande leverantör av utbildning till samma målgrupp, skall det här förvärvet ses både som ett snabbt sätt för AcadeMedia att komma in i Danmark och Norge samt som en stark komponent vid byggandet av den centrala utbildningsplatsen på nätet för medieindustrin, säger Joakim Sundqvist, VD AcadeMedia. Aktuel Viden driver tidskrifterna Aktuell Grafisk Information i Sverige, Danmark och Norge samt Digital Design i Danmark och On Demand i Sverige - samtliga tidskrifter med analyser i pappersform och nyheter på nätet. Därutöver genomför bolaget regelbundna seminarier, bland annat PDF World och On Demand mässorna i Sverige och Norge samt e-Publishing i Köpenhamn. Huvudägaren i Aktuel Viden är Peter Ollén, som är VD i AcadeMedias nya dotterbolag Academedia World, vars ambition är att bli europeisk marknadsledare inom e-learning till medieindustrin. -- Vi har länge haft i tankarna att söka en strategisk partner för att driva på Aktuel Videns expansion. Eftersom Aktuel Viden har god lönsamhet har vi inte haft bråttom utan istället valt att avvakta till dess vi hittat en partner som kompletterar bolaget på rätt sätt. När vi nu därför blir en del av AcadeMedia, är det något som bolagsledningen starkt välkomnar, framhåller Peter Ollén. Förvärvet genomförs genom en riktad emission i AcadeMedia till ägarna av Aktuel Viden motsvarande 90 procent av köpeskillingen eller ca. 95.000 aktier. Resterande del erläggs kontant. Aktuel Viden har ca. 35 anställda, omsätter drygt 35 miljoner kr och finns etablerat i Sverige, Danmark och Norge. För mer information, var god kontakta Joakim Sundqvist, VD AcadeMedia, 08 - 671 09 70 eller joakim.sundqvist @academedia.se AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. AcadeMedia är idag SBI-noterat och har ansökt om notering på O-listan. Koncernen har drygt 160 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00980/bit0002.pdf