×
 

AcadeMedia tecknar avtal med INTERSPORT om simulering.

Academedia har i samarbete med ledningen för INTERSPORT tagit fram en affärssimulering som specialdesignats för att stödja INTERSPORTs strategi för tillväxt och ökad lönsamhet. Simuleringen bygger på erfarenhetsbaserat lärande och syftar till att skapa goda förutsättningar för den förändringsprocess som är nödvändig för att nå såväl tillväxt- som lönsamhetsmål. I ett första steg utbildas 150 personer. I en simulerad affärsmiljö kommer handlare och ledande befattningshavare att kunna simulera olika alternativ hur man driver "världens bästa sportbutik". Simuleringarna genomförs i konkurrensförhållande och på olika simulerade marknader. Uppläggningen skapar förutsättningar för både benchmarking och erfarenhetsbaserat utbyte av kunskap mellan deltagarna. Uppdragets värde anges inte. Ett viktigt syfte med utbildningen och affärssimuleringen är att den ska leda till tydligt mätbara resultat och varaktiga resultateffekter. Affärssimuleringen Reagens används av ett flertal affärsskolor inom handeln och i kompetensutvecklingsprogram i många av Sveriges storföretag, t.ex. Volvo, SAS och Tetra Pak. Simuleringsprogrammen används både inom och utanför Sverige. Under den senaste tiden har även Kommuner och Landsting börjat intressera sig för simuleringsmetodiken för effektivisering, ökad produktivitet och lönsamhet. I de simuleringstjänster som Academedia erbjuder ingår även att kunna beräkna ROI av utbildningseffekterna som simuleringsträningen leder till. Stockholm den 22 september 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson