×
 

AcadeMedia startar utbildning i Västernorrland

ACADEMEDIA STARTAR UTBILDNING I VÄSTERNORRLAND AcadeMedia har startat utbildningar i Härnösand och Sollefteå på uppdrag av Länsarbetsnämnden i Västernorrland. Utbildningarna, som genomförs via Platsportalen, gäller den nya form av arbetsmarknadsutbildning som med hjälp av ny teknik kombinerar e-learning, klassrumslektioner och praktik så att kursdeltagaren tillbringar 80% av sin tid hos värdföretag som senare erbjuder en anställning. Etableringen är en bekräftelse på att AcadeMedias e-learningmetodik fungerar och ger oslagbara fördelar; för den arbetssökande, för företagen och för arbetsförmedlingarna. Liknande utbildningar genomförs sedan i höstas av AcadeMedia i Skåne län med hundratals deltagare och är en mycket stor framgång. - Nu har vi etablerat oss i Norrland där denna typ av arbetsmarknadsutbildning passar än bättre med tanke på långa reseavstånd, bristfälliga kommunikationer och arbetsmarknadsläget, säger Stefan Johansson, projektledare på AcadeMedia. Utbildningarna kommer till att börja med att erbjudas inom Call Center med varianter för kommunikatörer och innesäljare. AcadeMedia initierar samtidigt ett samarbete med flera stora företag inom denna bransch i Norrland för att kontinuerligt kunna erbjuda den främsta utbildningen. Framtida etableringar planeras i Örnsköldsvik och Sundsvall. AcadeMedia har sedan starten en mängd förfrågningar från länsarbetsnämnder över hela landet då den nya formen av arbetsmarknadsutbildning ger ett extremt gott resultat, är omtyckt av såväl arbetsgivarna som eleverna samt håller kostnaderna nere för länsarbetsnämnderna. Det sammanlagda ordervärdet uppskattas till drygt 3.1 M SEK. För ytterligare information, kontakta: Stefan Johansson, AcadeMedia, http://www.academedia.se/ Telefon 0709-78 02 30, email stefan.johansson@academedia.se Länkar: Bild på Platsportalens webbplats: http://media.academedia.se/010605/pport.gif. Aktuellt utbud beskrivs på Platsportalens hemsida: http://www.platsportalen.nu/. AcadeMedia AB [NGM: ACAD B] är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal med egenutvecklade och avancer ade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik samt landets största yrkeshögskola, Masters of Media. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management samt producerar utbildnings system på intranät, Internet och CD/DVD. Dotterbolaget Rekall bygger infrastruktur med kraftfulla sändningsnät för video, ljud och andra tyngre mediamängder över intranät och Internet. Koncernen har cirka 150 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/05/20010605BIT00070/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/05/20010605BIT00070/bit0002.pdf