×
 

AcadeMedia satsar vidare på företagsutbildning!

– För att förstärka och utveckla AcadeMedias affärsverksamhet inom företagsutbildning, kommer e-learning och affärssimuleringar koncentreras till ett bolag, vilket kommer att ledas av Pia Sander. Hon har rekryterats som vd för AcadeMedia Learning Consulting. – Vi tror på kombinationen av lärande och teknik, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. Vi har inom koncernen ett antal mycket spännande koncept och metoder. Pia Sander har rekryterats med uppdraget att utveckla det privata segmentet. Detta är också ett led i den plan som AcadeMedia har arbetat med under 2006 för att stärka bolagets försäljningsorganisation, fortsätter Strömberg. Pia Sander är 39 år och civilekonom. Hon har tidigare arbetat som chef och konsult på Celemi och Interpares Management Consultants. Sander kommer närmast från jobbet som vd för ett bolag i Italien, vilket säljer produkter för effektiv kontanthantering. – Jag ser fram emot att jobba på AcadeMedia. Det är ett företag med framåtanda, kompetens och rätt förutsättningar för att lyckas. AcadeMedia-koncernen arbetar idag med flera stora internationella kunder och min utmaning blir att utveckla och expandera affärerna, säger Pia Sander. – Pia Sander är en entreprenör som kommer att vidareutveckla AcadeMedias satsning på e-learning och affärssimuleringar. Med sin ledarerfarenhet och internationella bakgrund kommer hon att tillföra AcadeMedia tillväxtkraft, avslutar Marcus Strömberg. Pia Sander tillträder sin tjänst under hösten.