×
 

AcadeMedia – preliminärt resultat för helåret 2006

Kvartal 4 (1 oktober – 31 december)
• Nettoomsättningen för kvartal 4 2006 uppgick till 68 Mkr (62)
• Rörelseresultatet för kvartal 4 2006 uppgick till 9 Mkr (-8)
• Resultatet efter finansnetto för kvartal 4 2006 uppgick till 9 Mkr (-8 Mkr).
• Vinsten efter skatt för kvartal 4 2006 uppgick till 9 Mkr (-2)
• Vinsten per aktie för kvartal 4 2006 var 2,9 kr (-0,7)

12 månader (1 januari – 31 december)
• Nettoomsättningen för helåret 2006 uppgick till 222 Mkr (226)
• Rörelseresultatet för helåret 2006 uppgick till 11 Mkr (-18)
• Resultatet efter finansnetto för helåret 2006 uppgick till 11 Mkr (-17 Mkr)
• Vinsten efter skatt för helåret 2006 uppgick till 10 Mkr (-12)
• Vinsten per aktie för helåret 2006 var 3,0 kr (-3,8)

Förvärvsinformation
• AcadeMedia AB förvärvar 100 procent av aktierna i NTI (Nordens Teknikerinstitut AB)
• Förvärvet finansieras genom upptagande av lån om 150 Mkr samt en apportemission om 1.666.667 aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 50 Mkr baserat på en aktiekurs om 30 kr. AcadeMedias fullständiga bokslutskommuniké för 2006 kommer att presenteras den 9 februari
• AcadeMedias styrelse kommer, med anledning av avsikten att genomföra en nyemission (kontant) om minst 30 Mkr under våren 2007, att föreslå att ingen utdelning lämnas för 2006


Preliminärt resultat
Det preliminära resultatet för AcadeMedia har inte granskats av företagets revisor. Det har framtagits för att presentera en proforma-resultaträkning för 2006 avseende de sammanslagna enheterna i AcadeMedia och NTI. Proforma-informationen, liksom övrig information avseende transaktionen, presenteras idag i ett separat pressmeddelande. AcadeMedias fullständiga resultat för 2006 presenteras den 9 februari.

Presskonferens
AcadeMedias vd Marcus Strömberg och NTI:s vd Josef Elias presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff idag kl 11:30. Presskonferensen hålls i Arnoldhuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 trappor i Stockholm.

Stockholm 1 februari 2007 AcadeMedia AB:s styrelse

För ytterligare information kontakta:
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
Telefon 08-793 61 01
Mobil:0704-40 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia
Telefon: 08-793 61 02
Mobil: 0708-66 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se