×
 

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,9 procent

Det innebär att det genomsnittliga antalet barn och elever som går på någon av bolagets förskolor eller skolor är 65 143 (62 103) under kvartalet. Siffrorna är preliminära.

Vid början av höstterminen öppnades en ny förskola i Sverige och tre förskolor i Norge. Flera enheter har också byggt ut sin kapacitet. En mindre förskola har förvärvats i Norge.

För- och grundskolesegmentet ökar det genomsnittliga antalet barn och elever med 4,5 procent till 30 613 (29 286) i första kvartalet. Gymnasiesegmentet ökar genomsnittligt antal elever med 2,2 procent till 25 802 (25 244) i första kvartalet. Segmentet internationell förskola har ökat kraftigast med 15,2 procent till 8 727 (7 573) till följd av Joki-förvärvet samt andra förvärv och nystarter i Norge.

”Det är roligt att se en fortsatt stabil utveckling av våra barn och elevtal. Det är ett tecken på att elever och föräldrar uppskattar vår verksamhet och väljer våra skolor”, säger VD Marcus Strömberg.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 64 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se


Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl 08:00 CET.