×
 

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 4,8 procent organiskt och 15,7 procent totalt

Antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment ökar med 15,7 procent för första kvartalet 2018/19 jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär att det genomsnittliga antalet barn och elever som gick på någon av bolagets förskolor eller skolor var 78 770 (68 098) under kvartalet. Siffrorna är preliminära.

AcadeMedia har under det senaste året gjort flera förvärv. Vindora med 36 gymnasieskolor förvärvades i november förra året och under vårterminen 2018 förvärvades även KTS i Tyskland. Dessa strategiska förvärv tillsammans med nystarter och tilläggsförvärv har genererat en stark elevtillväxt under det första kvartalet jämfört med året innan. Vid början av höstterminen startade tre nya gymnasieskolor i Sverige och en ny årskull togs in i de sju nya gymnasieskolorna som öppnade höstterminen 2017. I för- och grundskolesegmentet har en grundskola och två förskolor avvecklats inför läsåret 2018/19. I det internationella förskolesegmentet har sex nya enheter startats i Tyskland. Den organiska elevtillväxten exklusive de två strategiska förvärven uppgick till 4,8 procent.

För- och grundskolesegmentet ökade det genomsnittliga antalet barn och elever med 4,1 procent till 32 381 (31 111) i första kvartalet vilket delvis kom från enheter som tillkommit genom tilläggsförvärv i december 2017 och januari 2018.

Gymnasiesegmentet ökade genomsnittligt antal elever med 30,3 procent till 35 065 (26 918) i första kvartalet där Vindoraförvärvet i november 2017 var en stark bidragare. Exklusive Vindora ökade genomsnittligt antal elever med 4,5 procent till följd av nystarter hösten 2018 och 2017.

Segmentet internationell förskola har ökat antalet barn med 12,5 procent till 11 324 (10 069), där merparten av tillväxten har skett i Tyskland. Tillväxten berodde både på förvärvet av KTS i mars 2018 och det stora antalet nystarter.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-mail: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag den 4 oktober 2018, kl. 08.00.