×
 

AcadeMedia offentliggör valberedningen inför årsstämma 2017

Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 17 november 2016, består av:

Erika Henriksson, Marvin Holding Limited
Rune Andersson, Mellby Gård
Marianne Nilsson, Swedbank Robur

För ytterligare information se
https://corporate.academedia.se/bolagsstyrning/valberedning/

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 24 november 2017 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 2 oktober 2017.

För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 11:00 CET.