×
 

Academedia köper utvecklingsbolaget Eld av Enlight

ACADEMEDIA KÖPER UTVECKLINGSBOLAGET ELD AV ENLIGHT AcadeMedia köper det svenska e-learningföretaget ELD, Enlight Learning Development, av O-listenoterade Enlight. ELD har 14 anställda och producerar interaktiv e-learning genom bland annat strategispel, företagsspel, engagerande webbplatser samt miljö- och ekonomiutbildning. Bland ELDs kunder finns Idrottshögskolan, Pliktverket, SPP, BTS, Pharmacia Upjohn, SAAB Automobile, Statoil och Ericsson. ELD har också tagit fram många populära och prisbelönta spelprogram däribland Mulle Meck och Krakels ABC. ELD har en årsomsättning på ca 10 Mkr och samtliga 12 debiterbara konsulter är belagda. AcadeMedia har kommit överens med Enlight om att inte ta över hela Elds tidigare kostnadsmassa och kan därför räkna med att förvärvet kommer att bidra positivt till AcadeMedias resultat från dag ett. Före förvärvet har samtliga immateriella tillgångar skrivits ner och Eld har även erhållit aktieägartillskott från Enlight. Vi imponeras över det inspirerande lärande som kommer från ELD och är övertygade om att deras kunskap kommer att passa mycket väl för att ytterligare befästa vårt dotterbolag Gravitys position som det ledande e- learningföretaget i Sverige, konstaterar en nöjd Sten Johansson, VD AcadeMedia AB. De projekt som förvärvet av ELD för med sig innebär ett konkret samarbete mellan AcadeMedia och Enlight kring vissa test- och certifieringslösningar. Köpeskillingen uppgår till 1 M SEK kontant med en maximal tilläggsköpeskilling om 2,5 M SEK. För ytterligare information, kontakta: Sten Johansson, VD AcadeMedia AB, http://www.academedia.se/ Telefon 0704-40 40 50, email sten.johansson@academedia.se AcadeMedia AB [ACAD B] är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management samt producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik samt landets största yrkeshögskola, Masters of Media. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal med egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget Rekall bygger infrastruktur med kraftfulla sändningsnät för video, ljud och andra tyngre mediamängder över intranät och Internet. Koncernen har cirka 150 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00390/bit0002.pdf