×
 

AcadeMedia kommenterar att regeringen går vidare med ”skärmfri förskola”

Idag meddelade regeringen på en pressträff att Skolverket får i uppdrag att skriva om förskolans läroplan och ta bort kravet på att digitala lärverktyg ska användas. Förskolan ska som huvudregel vara skärmfri, sa skolminister Lotta Edholm.

Sara Lindberg, chef för Pysslingen Förskolor, kommenterar regeringens besked.

-Jag tycker att det är fel väg att gå. Uppdraget borde i stället handla om hur digitala verktyg kan bidra till att stärka barnens lärande och hur vi på bästa sätt rustar dem för den framtid de kommer att möta, säger hon.

Digitalisering i förskolan och skolan är ett område som ofta väcker debatt. Sara Lindberg tycker att regeringen fokuserar för snävt.

-Arbetet med digitalisering i förskolan har väldigt lite med skärmtiden i sig att göra och jag tycker att det är olyckligt att regeringen ger Skolverket i uppdrag att ändra i styrdokumenten. Det är viktigt att förskolan rustar barnen med digital kompetens, vilket det också finns forskning som stödjer, säger hon.

-De flesta förskolor har redan idag ett mycket pedagogiskt tänk kring hur de använder digitala verktyg för att stärka undervisningen, säger Sara Lindberg.

Skolministern och regeringen menar att barnen ges bättre förutsättningar att leka och lära sig att interagera med varandra om skärmtiden minskas eller helt tas bort.

Sara Lindberg håller inte med.

-Det finns ingen motsättning mellan att använda digitala verktyg och att läsa böcker eller att röra på sig. Det ena utesluter inte det andra utan går att kombinera väldigt bra, något många förskolor också gör, säger hon.

- Jag tycker att debatten om digitala verktyg i förskolan förenklas och präglas av alldeles för många generaliseringar. Precis som med all teknik så handlar det om hur man använder den, att bara tränga undan den kommer inte att gynna barnen, säger Sara Lindberg.