×
 

AcadeMedia kartlägger koldioxidutsläpp  

Att minska koldioxidutsläppen (CO2) är avgörande i kampen mot global uppvärmning och klimatförändringar. Alla företag och organisationer behöver se över hur de kan bidra till att minska sitt klimatavtryck - oavsett om kärnverksamheten är bilproduktion eller utbildning.

Inom AcadeMedia pågår just nu en kartläggning av koncernens CO2-utsläpp i Sverige. 

-Det är kanske inte lika självklart att tänka på CO2-utsläpp för utbildningsverksamheter som för stora industrier, men alla organisationer har ett klimatavtryck. Genom vår kartläggning får vi viktig kunskap om vilka områden vi kan påverka mest, säger Hanna Clausén, ansvarig för kartläggningen.

Måltiderna släpper ut mest 

I ett första skede av kartläggningen har fyra huvudområden utvärderats: måltider, inköp av datorer, fastigheter och resor. 

-Vi är inte klara med kartläggningen, men det vi kan se är att måltiderna utgör den absolut största delen av vårt CO2-utsläpp. Därefter kommer våra datorer som utgör en knapp femtedel. Resor och elförbrukningen i våra lokaler utgör däremot bara några få procent tillsammans, trots att vi hyr närmare 900 000 kvadratmeter, säger Hanna Clausén. 

Att måltiderna står för cirka tre fjärdedelar av de hittills kartlagda CO2-utsläppen har förvånat många, berättar hon. 

-De vi pratar med tänker i första hand på datorer och lokaler, men man ska komma ihåg att vi serverar drygt 15 miljoner portioner till våra barn och elever varje år. När man tittar närmare på utsläppen kopplade till just måltiderna så påverkas de både av vilken typ av råvaror som köps in och hur mycket mat som slängs. Inom AcadeMedia kastar vi varje år cirka 800 ton mat, säger Hanna Clausén. 

Många gör redan mycket 

Hon lyfter fram att många förskolor och skolor redan ligger långt fram i arbetet med att till exempel minska matsvinnet. 

-Det görs otroligt mycket bra saker ute i våra verksamheter, som man kan lära och inspireras av. Allt ifrån förskolor som odlar sina egna grönsaker till skolor som deltar i projekt för att minska matsvinnet. Jag är övertygad om att det finns en stark vilja att bidra till ett minskat klimatavtryck, säger Hanna Clausén. 

En viktig faktor är att öka medvetenheten, tror hon. 

- De flesta känner nog till att animaliska produkter är stora utsläppsbovar och att nötkött toppar listan. Men hur många vet till exempel att en liter mjölk innebär CO2e-utsläpp på ett kilo?  

-För att få lite perspektiv så räknar vi på att en skollunch har ett avtryck på mellan 0,6 och 1,45 kilo CO2e. Det är långt över klimatbudgeten för en måltid, som enligt One Planet Plate är 0,5 kilo CO2e, säger Hanna Clausén. 

Under året kommer AcadeMedia att definiera övergripande och mätbara hållbarhetsmål kopplat till CO2-utsläppen. 

-Vi börjar få ganska bra koll på var vi står inom de fyra områden som vi hittills utvärderat, nästa steg är att bli tydliga med vart vi vill och hur vi ska nå dit.  Som landets största utbildningsföretag har vi ett stort ansvar och vår ambition är att vara ett föredöme i branschen, säger Hanna Clausén 

Lästips: 

Vad betyder CO2e? Läs mer på WWF:s webbsida

Du kanske också är intresserad av