×
 

AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster

AcadeMedia introducerar nya värdehöjande tjänster AcadeMedia introducerar nya tjänster mot befintliga och nya kunder samt genomför ytterligare besparingsåtgärder. Som framgått av tidigare kvartalsrapporter är trenden för delar av verksamheten svag. AcadeMedia gör bedömningen att marknaden inom dessa delar inte kommer att förbättras det närmaste året. Vi har därför beslutat om ytterligare besparingsåtgärder och att utöka utbudet med nya värdehöjande effektivitetsuppdrag som kan ge snabba resultat. De värdehöjande effektivitetsuppdragen omfattar två nya områden. Det ena området är outsourcing av hela eller delar av företags utbildningsavdelningar. Outsourcing förekommer inom många andra områden, men inte i någon större utsträckning beträffande utbildning- och kompetensutveckling. Det andra området är att hjälpa företag att lönsamhetsstyra sina utbildningsprocesser (ROI 1) av utbildningsinsatser). Varje år lägger svenska företag cirka 40 miljarder kronor på personalutbildning. Inom de nya områdena finns det mycket för kunderna att vinna på att antingen outsourca och/eller "räkna hem" och styra utbildningsprocesserna. Det nya utbudet har ett tydligt samband med AcadeMedias övriga verksamhet och marknadsförs under fjärde kvartalet. Konsekvensen av den svaga efterfrågan inom delar av verksamheten har medfört ytterligare personalreducering. Under tredje kvartalet har 18 medarbetare sagts upp. Besparingar belastar tredje kvartalet med engångskostnader uppgående till 3,7 MSEK, vilket främst avser kostnader för uppsagd personal. Tredje kvartalets resultat före engångskostnader blir cirka -5,3 MSEK. Resultat före skatt för samma period kommer att bli cirka -9,0 MSEK. Syftet med åtgärderna är att skapa en verksamhet som är mer marknadsanpassad inför 2004. AcadeMedia har per 30/9-2003 likvida medel uppgående till cirka 17,3 MSEK. Därtill har bolaget en finansiell investering i 618.000 B-aktier i BTS Group AB till ett bokfört värde om 15,6 MSEK. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 00 Mobil: +46 (0) 704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Rapporten finns även tillgänglig på www.academedia.se 1) Return On Investment ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00590/wkr0002.pdf