×
 

AcadeMedia förvärvar verksamheten i Rosensparregymnasiet

• AcadeMedia har, via sitt dotterbolag Drottning Blankas Gymnasieskola AB, tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Rosensparregymnasiet i Falkenberg.
• Under läsåret 2007/2008 omsatte verksamheten 16 Mkr. Antalet elever hösten 2008 bedöms bli 190.
• Rosensparregymnasiet kommer integreras i AcadeMedia koncernen fr o m 1/7 2008.
• Förvärvet kommer att bidra positivt till AcadeMedias resultat.

AcadeMedia har, via sitt dotterbolag Drottning Blankas Gymnasieskola AB, ingått avtal om att förvärva gymnasieverksamheten som bedrivs i Rosensparregymnasiet. Verksamheten drivs i ett bolag som idag ägs till 100% av Bengt Walter. AcadeMedia förvärvar gymnasieverksamheten genom ett inkråmsförvärv. Avtalet är villkorat av att Skolverket godkänner ny huvudman för Rosensparregymnasiet.

”Genom förvärvet av Rosensparregymnasiet kommer Drottning Blankas Gymnasieskolas utveckling att stärkas ytterligare. Vi kommer att fortsätta driva Rosensparregymnasiets utbildningar på det sätt som tidigare planerats” säger VD i Drottnings Blankas Gymnasieskola AB Bengt Ekberg.

AcadeMedia har sedan förvärvet av NTI januari 2007, successivt förstärkt sin position på marknaden för gymnasieutbildningar, både genom förvärv och genom organisk tillväxt. Den organiska tillväxten inom befintliga friskolor bedöms hösten 2008 till 30 %. Inklusive det nya förvärvet kommer då ca 5200 gymnasieelever att gå på företagets olika skolor.

”AcadeMedia ser fortsatt goda förutsättningar till nya förvärv och har byggt upp en kompetens för att integrera förvärv under befintliga varumärken, detta med god framgång” säger VD i AcadeMedia AB Marcus Strömberg.


Göteborg 2008-06-25


AcadeMedia AB (publ)


För ytterligare information kontakta

VD AcadeMedia,
Marcus Strömberg
Telefon: 031 704 80 10 eller 070 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

VD Drottning Blankas Gymnasieskola AB,
Bengt Ekberg
Telefon: 070 584 43 61
E-post: bengt.ekberg@overwiev.se