×
 

AcadeMedia förvärvar Företagspoolen

AcadeMedia förvärvar Företagspoolen Sverige AB. AcadeMedia förvärvar Företagspoolen Sverige AB av Arvako Sverige AB som är ett av de snabbast växande bemanningsföretagen. Företagspoolen är en ledande aktör på området kompetensutvecklande rehabilitering. Genom förvärvet av Företagspoolen Sverige AB stärker AcadeMedia sin ställningen som det ledande företaget för kompetensutvecklande tjänster inom outplacement, replacement och rehabilitering av långtidssjukskrivna. Företagspoolen kommer att ingå i AcadeMedias affärsenhet AcadeMedia NextWork. AcadeMedias' och Företagspoolens verksamheter riktar sig bl.a. mot en ny stor målgrupp människor som känner sig "inlåsta" i fel arbete eller som inte kommer ur sin arbetslöshets- eller sjukskrivningssituation därför att de inte har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. 75 % av de personer som genomgått företagspoolens program har hittat en väg tillbaka till arbetslivet. Följande citat från DN-debatt den 30 december 2003 visar vilken potential som finns att lösa två stora gruppers problem. "En ny TCO-studie visar att 60 procent i åldrarna 18-30 år vill byta yrke, men 25 procent av dessa unga tror inte att det är möjligt. 55 procent av de unga vill byta arbetsplats, men 15 procent av dem tror att det är omöjligt att flytta. Många unga människor upplever sig som inlåsta i sitt yrke och på sin arbetsplats. Få har hopp om en förändring till det bättre. Jag förstår de unga som målar framtiden i svart, skriver TCO-ordföranden Sture Nordh. Även de äldre lider av inlåsningseffekter. Varannan arbetstagare över 50 år tror att det är omöjligt att byta arbetsplats. Nästan tre av fyra har givit upp hoppet om att kunna byta yrke. AcadeMedias flexibla leveranssätt - Platsportalen - skapar möjlighet för var och en att på maximalt 26 veckor byta till ett helt nytt yrke med ny kompetens. Av de som genomgått programmet har hittills 85 procent i genomsnitt fått riktiga arbeten. Toppnoteringen ligger på 96 procent. Hittills har mer än 1.500 genomgått något av AcadeMedias' 13 program. Nya program, anpassade efter arbetsmarknadens behov av ny arbetskraft, tillkommer kontinuerligt. Förvärvet följer AcadeMedias strategi om att öka tillväxttakten organiskt och via förvärv inom tillväxtområden med ett konsekvent krav på lönsamhet. Förvärvet stärker AcadeMedias position inom vinstdrivande kompetensutveckling. Genom Företagspoolens tjänsteutbud, med deras "Vinna-Vinna-koncept", deras mycket kompetenta personal och förmåga att växa med lönsamhet, skapas förutsättningar för en ökad tillväxt inom affärsområdet NextWork. Förvärvet av Företagspoolen kommer att bidra positivt till AcadeMedias vinst redan i år. "Vi är väldigt nöjda med affären som ger oss en möjlighet, att integrera Företagspoolen med AcadeMedia NextWork att skapa mätbar vinst både för samhället och individen genom att vi tillsammans kan hjälpa fler att hitta en väg tillbaka till arbetslivet", säger AcadeMedias VD Lars G. Mattsson. "Vi gläds över att ha funnit en bra ägare till Företagspoolen", säger Tom Sibirizeff grundare av Företagspoolen och delägare i bemanningsföretaget Arvako. Vi tror att Företagspoolen som hittills växt framgångsrikt med lönsamhet får ännu större möjligheter att fortsätta växa inom AcadeMediakoncernen. Stockholm den 21 juni 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Tel: +46 (0)8 562 156 02 Mobil +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia levererar tjänster och produkter för vinstdrivande kompetensutveckling. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Östersund, Sundsvall och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/21/20040621BIT00010/wkr0001.pdf