×
 

AcadeMedia ansöker om avnotering

Styrelsens beslut baseras bland annat på en bristande likviditet i bolagets aktie samt att endast cirka 2,6 procent av aktierna är i allmän ägo efter de offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia som lämnats och fullföljts av Svensk Utbildning Intressenter Holding AB och Providence Education International AB.

Information om sista dag för handel i AcadeMedia-aktien kommer att offentliggöras så snart bolaget erhållit besked därom från NASDAQ OMX Stockholm AB.

AcadeMedias bokslutskommuniké tidigareläggs

AcadeMedia kommer att släppa sin bokslutskommuniké den 24 augusti istället för tidigare kommunicerat datum för halvårsrapport den 27 augusti. Detta sker med anledning av ett förkortat räkenskapsår jan‒jun 2010.