×
 

AcadeMedia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

AcadeMedia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 17 mars. Ärendena på bolagsstämman rör godkännande av styrelsens beslut den 1 december 1999, att emittera 129 750 skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier i bolaget. Emissionen sker med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till ett koncernbolag, vilket avskiljer teckningsrätterna för försäljning till personalen i AcadeMedia-koncernen. Optionsprogrammet genomförs i enlighet med de villkor som följer av bolagsstämmans tidigare givna bemyndigande. Genom programmet utges högst 129 750 teckningsrätter vilka vid fullt utnyttjande under perioden fram till 31 december 2002 kan medföra en ökning av aktiekapitalet om högst 259 500 kr. Teckningsrätterna innebär rätt att teckna aktier i till en teckningskurs om 135 kr. Prissättningen har skett sker efter marknadsmässiga villkor vid försäljningstidpunkten enligt den s k Black & Scholes metoden. Vidare skall behandlas stämmans godkännande av styrelsens beslut att med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt emittera 197 001 aktier till ägarna av det förvärvade bolaget Business Intelligence Group AB respektive 100 000 aktier á 250 kr till Öhmans Fondkommission. Frågor besvaras av bolagsjuristen Joakim Sundqvist 08 - 506 28 909. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är SBI- noterat och har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/24/20000224BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/24/20000224BIT01050/bit0002.pdf