×
 

888 jobb på en dag!

Uppdelat på de 10 orter som genomförde Jobbjakten ser resultatet ut som följer:
Västerås 255 jobb, 760 besök, 1 praktik, 15 lärling
Hallsberg 30 jobb, 100 besök, 32 praktik, 11 lärling
Halmstad 72 jobb, 286 besök, 12 praktik
Örebro 85 jobb, 540 besök, 46 praktik, 10 lärling
Malmö 16 jobb, 126 besök, 21 praktik
Norrköping 90 jobb, 450 besök, 10 praktik
Linköping 45 jobb, 240 besök, 5 praktik
Stockholm 70 jobb, 350 besök,
Köping 25 jobb, 60 besök
Kristianstad 32 jobb, 175 besök, 26 praktik
Göteborg 152 jobb, 650 besök
Syftet var att på effektivaste sätt identifiera dolda jobb. Jobb som aldrig kommer ut på öppna arbetsmarknaden. Många små och medelstora företagare har svårt att hinna och orka rekrytera. De är också osäkra över hur de skall gå till väga, rekrytering är en tidsödande och svår process för en mindre företagare. Jobbjakten hjälper dem att identifiera och tydliggöra anställningsbehoven.
Matchning
Nu påbörjas matchningen av arbetssökande mot jobb. Ett arbete som kommer att ta några veckor i anspråk. I första steget matchas jobben mot de deltagare som deltog i jobbjakten samt mot de övriga deltagarna i arbetsmarknadsutbildning hos Eductus. Övriga jobb lämnas till arbetsförmedlingen och samarbetspartners.
Jobbjakten återkommer – gärna med fler aktörer!
Academedia Eductus kommer att genomföra jobbjakter som en stående aktivitet inom ramen för arbetsmarknadsprojekten var 6:e månad med start i februari 2007. Då är alla intresserade organisationer och aktörer på den här marknaden inbjudna att delta för att göra dessa dagar till nationella jobbsökardagar!