×
 

Pia Rudengren

Porträttbild av Pia Rudengren

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.  Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i fastighetsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Boliden AB (publ) och Hypex Bio Explosives Technology AB. Styrelseordförande i Social Initiative Norden AB.

Tidigare befattningar: Finansdirektör på Investor Aktiebolag (publ). Vice VD för W Capital Management AB. Styrelseledamot för KappAhl AB (publ), Duni AB (publ), Swedbank AB (publ), Metso Oyj, Tikkurila Oyj och Picsmart AB.

Aktieägande i bolaget: 2 000 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.