×
 

Pernilla Larsson

Porträttbild på Pernilla Larsson

Född 1976. Arbetstagarsuppleant sedan 2016, Sveriges Lärare.

Utbildning: Lärarexamen, Högskolan i Kristianstad, samt studier vid Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.