×
 

Mikael Helmerson

Porträttbild på Mikael Hermansson.

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Ekonomie masterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Vice VD för Mellby Gård AB. Styrelseordförande i Feralco samt styrelseledamot i StudentConsulting Group AB och Roxtec AB.

Tidigare befattningar: VD för Roxtec AB och Nord-Lock Group AB.

Aktieägande i bolaget: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen, men inte i förhållande till AcadeMedias större aktieägare.